Toora irra yookan fuulaaf fuulaan Ergamoota wangeelaa wajjin wal argaa | ComeUntoChristYour browser either does not support JavaScript or has it disabled. JavaScript is required for this site.

Attention! This site does not support the current version of your web browser. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or install another browser.

Two sister missionaries teach a family through the internet

Ergamoota wangeelaa wajjin dubbachuudhaan, jabina argadhaa. Isinii wajjin macafoota qulqullaa'oo dubbisuu fi karaa kadhanna nagaa akka argattan gargaaruu nii dandeenya.

  Ergamoita wangeelaa  isaanii Waldaa Yesus Kristos Kan Qulqulloota Guyyaa Booda irraa wajjin dubbachuudhaan jireenyoota namoota baay’innaa jijjiirameeran. Aduunya guutuu keessatti, ergamootni wangeelaa ergaa gammachuu isa waa’ee karoora Waaqayyoo fi ergama waaqummaa Yesus Kristos nii hiru.

Source link