Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma ek koşulları hükümleri uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Toplum Beslenme Sistemleri Doçent 1 1

Beslenme ve Diyetetik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Mutfak kültürü, beslenme eğitimi, gıda ve beslenme okuryazarlığı konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında Doçent
unvanı almış olmak. Ayak sağlığı, engelli sporları ve ampute rehabilitasyonu alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Çocuk cerrahi uzmanı olmak, Redo Üreteroneosistostomi ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1

Endovasküler aortik onarımlar (EVAR) ve Transkateter aortik kapak replasmanı (TAVİ) konusunda çalışmaları olmak. Kalp nakli konusunda tecrübesi olmak

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve
Travmatoloji
Profesör 1 1

Ayak deformitelerinin düzeltilmesi ve ayak kırıklarında yürüme analizi ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve
Travmatoloji
Doçent 1 1

Otolog kondrosit implantasyonu ve ulusal artroplasti kayıt sistemi konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1

Menisküs skafoldları ve sonoelastastografi konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1

Robotik cerrahi konusunda tecrübesi ve çalışmaları olmak. Isısal olmayan ablatif yöntemin (irreversible electroporation) böbrek kitleleri üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Tiyol-Disülfid Hemostazi ile ilgili androloji alanında çalışmasının olması. Anogenital mesafe ile ilgili androlojik ve onkolojik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Nörolojik rehabilitasyon konusunda deneyimi olmak. Karpal Tünel sendromu öngörmede kullanılabilecek
antropometrik yöntemler konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 1

Akılcı antibiotik kullanımı ve iskemi reperfüzyonu
hasarında Alprostadilin eritrosit deformite edilebilirliği konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Transkateter aort kapak replasmanı konusunda çalışması olmak ve karotis artere girişimler konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Perkütan sol atriyal appendiks kapama ve cryobalon ile atriyal fibrilason ablasyonu konularında çalışmaları
olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Postoperatif anestezi anksiyetesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1

Microglia hücre kültürü ve Vitreoretinal cerrahi konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1

Femtosaniye lazer aracılı katarakt cerrahisi ve Rose-
bengal ve iyontoforez crosslinking konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Lazer dakriyosistorinostomi, konjonktival pterjiyum ve çeşitli patolojilerde koroidal kalınlığın değişimi konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1

Jinekolojik onkoloji yandal uzmanı olmak. Endometrial kanser konusunda klinik ve genetik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları (Çocuk Enfeksiyon Hst.)
Profesör 1 1

Çocuk enfeksiyon alanında doçent ünvanı almış olmak. Kırım kongo kanamalı ateşi ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 1

Çocuk radyolojisi uzmanı olmak. Kızlarda püberte Prekoks konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1

İç hastalıkları sonrası kardiyoloji uzmanlığını yapmış olmak ve ekokardiyografi alanında çalışmak.
Pulmoner venlerin transtorasik ekokardiyografi ile
görüntülenmesi konusunda çalışması olmak.

             

 Source link