dc.contributor.advisor Červinka, Dalibor cs dc.contributor.author Novotná, Veronika cs dc.date.accessioned 2020-01-15T13:54:26Z dc.date.available 2020-01-15T13:54:26Z dc.date.created 2020 cs dc.identifier.citation NOVOTNÁ, V. Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020. cs dc.identifier.other 122349 cs dc.identifier.uri hdl.handle.net/11012/184112 dc.description.abstract Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická řešení dvou vyvinutých unikátních experimentálních vysokonapěťových zdrojů stejnosměrných a střídavých pulzů pro účely elektroporace a diskutuje také experimenty, ke kterým byly zdroje využity. cs dc.description.abstract This dissertation thesis describes a phenomenon called electroporation. It is about its theoretical aspects as well as about modeling of processes in the tissue during electroporation. Further, it describes the technical design of two developed unique experimental generators of DC and AC pulses for electroporation purposes. It also includes a description of experiments which were done using discussed generators. en dc.language.iso cs cs dc.publisher Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií cs dc.rights Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení cs dc.subject Ablační techniky cs dc.subject ireverzibilní elektroporace cs dc.subject modelování cs dc.subject Pennesova rovnice cs dc.subject reverzibilní elektroporace cs dc.subject vysokonapěťový zdroj cs dc.subject Ablation techniques en dc.subject irreversible electroporation en dc.subject modeling en dc.subject Pennes bioheat equation en dc.subject reversible electroporation en dc.subject high-voltage generator en dc.title Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci cs dc.title.alternative Analysis of electrical and thermal effects during electroporation en dc.type Text cs dcterms.dateAccepted 2020-01-15 cs dcterms.modified 2020-01-15-11:55:10 cs thesis.discipline Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika cs thesis.grantor Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky cs thesis.level Doktorský cs thesis.name Ph.D. cs sync.item.dbid 122349 en sync.item.dbtype ZP en sync.item.insts 2020.01.15 14:54:25 en sync.item.modts 2020.01.15 12:13:22 en dc.contributor.referee Richter, Aleš cs dc.contributor.referee Hána,, Karel cs dc.description.mark P cs dc.type.driver doctoralThesis en dc.type.evskp dizertační práce csSource link